Jaarverslag 2013

Rechtspraak maakt samen leven mogelijk

Anno 2013 heeft de wetgever haast; de samenleving eist daadkracht. Maar de waan van de dag verhoudt zich lang niet altijd met het delicate proces van wetgeving.

2013 was een druk jaar. Op 1 januari trad de Wet herziening gerechtelijke kaart (HGK) in werking. Ook galmde het manifest van december 2012 nog na. Ondertussen ging het dagelijkse werk natuurlijk gewoon door.

Het werk van de Rechtspraak draait om het behandelen van rechtszaken. In 2013 werden bijna 1,8 miljoen zaken afgehandeld. Maar het was ook een jaar van grote veranderingen in de organisatie en onvrede over de ervaren productiedruk.

Dagelijks zijn er veel mensen aan het werk voor de Rechtspraak. Mannen, vrouwen, rechters, gerechtsambtenaren. Hoe verhouden zij zich tot elkaar? En hoe lang duren rechtszaken gemiddeld? Het jaarlijkse beeld in cijfers.