Jaarverslag 2013

Ervaringen uit de praktijk

2013 was een druk jaar. Op 1 januari trad de Wet herziening gerechtelijke kaart (HGK) in werking. Ook galmde het manifest van december 2012 nog na. Ondertussen ging het dagelijkse werk natuurlijk gewoon door.

‘‘Je moet de zaken op orde hebben’’

Rechtszaken die lang duren, stellen het geduld van de betrokkenen op de proef en kosten meer geld. Daarom is de doorlooptijd van een rechtszaak belangrijk. De normen worden lang niet allemaal en overal gehaald. Rechter en teamvoorzitter bestuursrecht bij de rechtbank Oost-Brabant Ilka Peskens: “De doorlooptijden bij het bestuursrecht zijn de laatste jaren behoorlijk verkort. Het probleem is niet meer zo groot als het was. De voorraden die er wel waren, hebben we bijvoorbeeld in Den Bosch voor een groot deel weggewerkt. Met voorraad heb je lange doorlooptijden, zo simpel is het. Natuurlijk verschillen zaken van elkaar. De ene zaak leidt heel gemakkelijk tot afhandeling binnen de doorlooptijd, zeker als je er direct mee aan de slag kunt, en bij de andere zaak duurt het langer, bijvoorbeeld omdat er nader onderzoek nodig is. Mede daarom bestaat een norm uit twee elementen: de termijn waarbinnen een zaak moet zijn afgehandeld en het percentage van zaken waarvoor dat moet gelden. In de normering van de doorlooptijden is daarmee rekening gehouden en daaruit blijkt dat rechtspraak geen eenheidsworst is. Je kunt niet zeggen dat honderd procent van een bepaalde categorie van zaken binnen een half of een jaar moet zijn afgedaan. Dat lukt nooit. Daarom is het goed dat doorlooptijden geen honderd procent categorie kennen. Zouden die er wel zijn, dan zou de kwaliteit van de rechtspraak eronder lijden. Je moet de zaken als organisatie wel op orde hebben. Voor mij als teamvoorzitter van 12 rechters, 24 juridisch medewerkers en 25 administratief medewerkers is het belangrijk dat de formatie past bij de instroom, dat er geen gekke dingen gebeuren in het ziekteverzuim en dat de voorraad klein is. Als organisatie moeten we ervoor zorgen dat een zaak snel op zitting komt. Als de zaak eenmaal op zitting staat, moet je ervoor zorgen dat het besef leeft dat wij tijdig met uitspraken moeten komen. Ik ben ervan overtuigd dat rechters zich ervan bewust zijn dat tijdigheid onderdeel is van de kwaliteit. Niemand heeft er iets aan als zaken drie jaar op de plank blijven liggen, wat ik vorige week meemaakte toen ik een Mulderzitting deed. Daar word ik dan echt niet vrolijk van. Als je nu dergelijke oude zaken op zitting krijgt, krijg je commentaar. ‘Hoe kan het nou dat die zaak zo lang is blijven liggen?’ Die vraag werd jaren geleden veel minder gesteld. Nu is dat terecht een issue.”

Ilka Peskens

Ilka Peskens

‘‘Je moet de zaken op orde hebben’’