Jaarverslag 2013

Leeswijzer

 • Leesverslag 1
 • 1 Herziening gerechtelijke kaart 2
 • 1.1 Aanleiding 3
 • 1.2 Vergroten van kwaliteit 4
 • 1.2.1 Specialisatie, concentratie en thematische behandeling van zaken 5
 • 1.2.2 Organisatie van kwaliteit 6
 • 1.2.3 Opleiding en ontwikkeling 7
 • 1.2.4 Cultuur en leiderschap 8
 • 1.3 Landelijke Overleggen Vakinhoud 9
 • 1.4 Kernwaarden 10
 • 1.5 De herziening als fundament voor Kwaliteit en Innovatie 11
 • 2 Manifest 12
 • 3 Tot besluit 13
 • 4 Instroomontwikkeling 14
 • 4.1 De kantonrechter 15
 • 4.2 De civiele sector van de rechtbanken 16
 • 4.3 De bestuurssectoren van de rechtbanken 17
 • 4.4 De strafsectoren van de rechtbanken 18
 • 4.5 De gerechtshoven en appelcolleges 19
 • 5 Productieverdeling 20
 • 6 Productie- en werkvoorraadontwikkeling 21
 • 6.1 Algemeen 22
 • 6.2 Productie- en werkvoorraadontwikkeling naar sector 23
 • 7 Productiviteitsontwikkeling 24
 • 7.1 Personeelsomvang, kosten en productiviteit 25
 • 7.2 Productie, resultaat en eigen vermogensontwikkeling 26
 • 8 Kwaliteitsnormen 27
 • 8.1 Permanente educatie 29
 • 8.2 Promis (goede bewijsmotivering) 30
 • 8.3 Aantal MK 31
 • 8.4 Reflectie 32
 • 8.5 Rechter-commissaris in strafzaken 33
 • 9 Doorlooptijden 34
 • 9.1 Doorlooptijden kantonzaken 35
 • 9.2 Doorlooptijden handelszaken en familiezaken 36
 • 9.3 Doorlooptijden strafrecht 37
 • 9.4 Doorlooptijden bestuursrecht 38
 • 10 Mediation 39
 • 11 Wraking en klachten 40
 • 11.1 Wrakingsverzoeken 41
 • 11.2 Gehonoreerde wrakingen 42
 • 11.3 Klachten 43