Jaarverslag 2013

Ervaringen uit de praktijk

2013 was een druk jaar. Op 1 januari trad de Wet herziening gerechtelijke kaart (HGK) in werking. Ook galmde het manifest van december 2012 nog na. Ondertussen ging het dagelijkse werk natuurlijk gewoon door.

‘‘Mensen worden gehoord’’

In Utrecht is de rolzitting op de helling gegaan en veel klantvriendelijker geworden. Nu een aantal deurwaarders bij de rolzitting aanwezig is, is het voor kantonrechters mogelijk om gelijk op de eerste zitting een regeling te treffen tussen schuldeiser en gedaagde of vindt een inhoudelijke uitwisseling van standpunten plaats zodat daarna meteen vonnis kan worden gewezen. Tanja van Vliet is griffier bij de afdeling civiel recht, kantonzaken, van de rechtbank Midden-Nederland. “De maandagrol is bij ons ingesteld als de pilot-rol. Ik was er als griffier vanaf de allereerste nieuwe rolzitting op 24 september 2012 bij. Ik verwachtte dat de nieuwe werkwijze voor de mensen die naar de zitting komen veel prettiger zou zijn. Dat is ook gebleken. Dat komt vooral omdat mensen één voor één naar binnen worden geroepen. Je zit niet met het privacyvraagstuk. Het is ook rustig om de mensen heen. Voor de zaken vanaf half elf waarbij de deurwaarder aanwezig is, is het helemaal prettig want dan voelen mensen zich echt gehoord. Ze hebben niet het gevoel dat ze voor niets naar de rechtbank zijn gekomen, wat ze soms wel hebben als ze worden weggestuurd met het verzoek om alles op papier te zetten. Dat mensen worden gehoord, betekent soms wel dat anderen een beetje ongeduldig worden. Een rechter kan sporadisch twintig minuten bezig zijn met één persoon. Ik ga dan wel tussendoor even naar buiten om excuses te maken, maar de tijd die hun voorganger krijgt, krijgen zij zo nodig ook. Naast GGN incasso en gerechtsdeurwaarders, met wie we de pilot hebben gedaan, hebben zich inmiddels ook andere deurwaarders gemeld. Deurwaarders kunnen inhoudelijk debat voeren of meteen een betalingsregeling afspreken. Helaas is het ook zo dat veel mensen, en dat is echt schering en inslag tegenwoordig, geen geld hebben. Dan volgt wel gewoon het standaard erkenningsvonnis zoals we dat altijd hebben gedaan. Voor ons betekent de nieuwe werkwijze dat er veel kortere lijnen zijn met de betrokken rechters en de secretarissen. Er worden veel meer mondelinge antwoorden opgenomen. Het uitwerken van de processen-verbaal na de rolzitting betekent wel wat meer werk, maar dat betaalt zich dubbel en dwars terug. Kantonrechter Kim van der Kraats, secretaris Stephanie Weber en ik gaan volgende week naar Groningen om reclame te maken voor de rolrevolutie. Laten de andere rechtbanken ons ook maar uitnodigen. We komen graag!”

Tanja van Vliet

Tanja van Vliet

‘‘Mensen worden gehoord’’