Jaarverslag 2013

Ervaringen uit de praktijk

2013 was een druk jaar. Op 1 januari trad de Wet herziening gerechtelijke kaart (HGK) in werking. Ook galmde het manifest van december 2012 nog na. Ondertussen ging het dagelijkse werk natuurlijk gewoon door.

‘‘Er moet nog heel veel gebeuren’’

Grotere gerechten hebben meer middelen om de kwaliteit van de rechtspraak te waarborgen. Dat was de filosofie achter de herziening van de gerechtelijke kaart. Hoe werkt dat in de praktijk? Functioneel beheerder Peter Fokkema bij de rechtbank Noord-Nederland (Drenthe, Groningen en Fryslân): “Wij behartigen als afdeling de belangen van de gebruikers richting IT-leverancier spir-it, waarbij ik het functionele beheer doe voor de bedrijfsvoering. Mijn standplaats was en is nog steeds Leeuwarden. Omdat het werk is versnipperd over de locaties, werk ik ook in Assen en Groningen. 

Ik probeer een dag in de week op een andere locatie tewerken. Dat is met de trein heel goed te doen. Het is ook goed om je collega’s te zien. Veel kan tegenwoordig ook op afstand. Er moet nog heel veel gebeuren. Toen ik in 2009 ging werken in Leeuwarden, dacht ik dat binnen de Rechtspraak alles hetzelfde was georganiseerd. Dat was een grote misvatting. De primaire processystemen zijn op verschillende manieren ingericht. Brieven verschillen, de manier van invoeren in de systemen verschilt, rechters maken hun eigen vonnissen en die laten zich niet in een modelletje gieten. Dat is niet erg als je drie rechtbanken hebt, maar het wordt lastig als je drie rechtbanken samenvoegt. Het is verleidelijk om te roepen: ‘Zo gaan we het doen’, maar dat werkt niet. Dan stuit je op weerstand. De beste aanpak is om het werkproces opnieuw te ontwerpen met inachtneming van de geschiedenis. Neem het in dienst nemen van een nieuwe medewerker. Dat gaat op drie locaties anders. Je haalt de beste elementen uit de drie processen in Leeuwarden, Groningen en Assen en dat doe je met de betrokkenen. Zo creëer je draagvlak voor verandering. We zijn nog niet zo veel opgeschoten. De drie locaties werken op diverse gebieden nog op hun eigen manier. Er zijn wel initiatieven gestart, maar het gewone werk gaat ook door. De veranderingen hebben tijd nodig en processen lopen over veel schijven. Ik kan soms wel gefrustreerd raken over die stroperigheid, maar veranderen kan ik het niet. Uiteindelijk komen mensen wel met initiatieven om dingen te veranderen, omdat ze zien dat het niet gaat zoals het zou moeten gaan. Je moet de goede ideeën bij de juiste mensen neerleggen. Uiteindelijk zal het voor tachtig, negentig procent komen tot één proces. Bij bedrijfsvoering is er denk ik over drie jaar al heel veel veranderd.”

Peter Fokkema

Peter Fokkema

‘‘Er moet nog heel veel gebeuren’’