Jaarverslag 2013

Leesverslag

1 Herziening gerechtelijke kaart

1.1 Aanleiding

De herziening van de gerechtelijke kaart was nodig om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de eisen die de samenleving aan de rechtspraak stelt. Rechtszaken vragen steeds meer om specifieke kennis en stellen hogere eisen aan de deskundigheid en professionaliteit van rechters. In de Rechtspraak organisatie dient er ruimte te zijn om specialismen op te bouwen en te versterken. Overal dient de continuïteit van de zaaksbehandeling gegarandeerd te zijn. Er dienen daartoe binnen de gerechten genoeg rechters voor genoeg zaken te zijn. Fluctuaties in het kwalitatieve en kwantitatieve aanbod van zaken dienen te worden opgevangen. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot de noodzaak van de herziening.