Jaarverslag 2013

Cijfers

4 Instroomontwikkeling

4.5 De gerechtshoven en appelcolleges

Het totaal aantal bij de gerechtshoven aangebrachte rechtszaken bleef in 2013 constant op circa 58.800. Het aantal handelszaken bleef constant op 10.000, en het aantal familiezaken nam met 3% af tot 5.700.

De instroom van belastingrechtszaken in hoger beroep vertoonde in 2013 een toename met ongeveer 1.100 zaken (28%) extra ten opzichte van 2012. Deze piek volgt met enige vertraging op de instroompiek die in 2012 bij de eerste aanleg te zien was bij de BPM-zaken. Groei was verder zichtbaar bij hoger beroepen op het gebied van inkomstenbelasting. Afname in zaakinstroom is er vooral bij lokale belastingen over gemeentelijke leges, rioolheffing en in mindere mate in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).

De stroom strafzaken in hoger beroep is iets gedaald met 3%. In 2013 ging het om 38.000 strafgerelateerde zaken bij de gerechtshoven.

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken. Daarnaast is de CRvB rechter in eerste en enige aanleg in geschillen over de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen, enkele bijzondere pensioenen en voor beroepen van rechterlijke ambtenaren. De instroom aan rechtszaken bleef er in 2013 constant op ruim 7.000.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelt over geschillen op het terrein van het sociaal-economisch bestuursrecht. Dat betekent dat er vaak kwesties van Europees recht spelen. Daarnaast is het College hogerberoepsinstantie voor uitspraken op het gebied van een aantal specifieke wetten, zoals de Mededingingswet en de Telecommunicatiewet.

In 2013 was de instroom aan rechtszaken bij het CBb 9% lager dan in 2012, en kwam uit op ruim 1.000 zaken.

Tabel 1: instroom Rechtspraak in 2009-2013 (aantal zaken, afgerond op tientallen)
 2009 2010 2011 2012 2013 groei 2013 
Kantonsector rechtbanken1.152.7701.166.1501.095.3501.023.1601.082.1406%
Handelszaken (incl. arbeidszaken en kort gedingen)660.120658.460607.460549.120501.160-9%
Familiezaken243.820266.700253.490284.230315.40011%
Strafzaken147.220148.910138.71086.06066.020-23%
Mulderzaken (excl. adres onbekend)101.61092.09095.700103.760199.57092%
       
Sector civiel rechtbanken283.290289.130324.180309.910310.5500%
Handelszaken, insolventies en kort gedingen113.750118.290109.73099.21097.490-2%
Familiezaken*138.830142.210190.170189.420191.0401%
Presidentrekesten30.72028.64024.29021.28022.0103%
       
Sector bestuur rechtbanken117.710113.220113.060113.760109.210-4%
Bestuurszaken46.18044.83044.36045.70049.1908%
Vreemdelingenzaken49.05045.69042.10040.39033.030-18%
Belastingzaken22.48022.70026.60027.67026.990-2%
       
Sector straf rechtbanken218.010200.920202.140199.030197.930-1%
       
Appelcolleges66.94066.27067.63066.73066.9500%
Handelszaken10.40010.12010.0909.9209.9600%
Familiezaken5.3205.4606.0805.9105.720-3%
Belastingzaken3.0403.5703.9804.0105.13028%
Strafzaken39.57038.50038.62038.72038.010-2%
CRvB + CBb**8.6008.6208.8708.1708.130-1%
       
Totaal Rechtspraak1.838.7201.835.6901.802.3701.712.5901.766.7803%

* vanaf 2011 inclusief gezamenlijk gezagsverzoeken welke voordien werden behandeld door de sector kanton** CRvB 1% en CBb -9%