Jaarverslag 2013

Leesverslag

1 Herziening gerechtelijke kaart

1.5 De herziening als fundament voor Kwaliteit en Innovatie

Nu de gerechten groter zijn, is er een fundament gelegd voor de benodigde innovatie. In een samenleving waarin steeds meer digitaal en sneller wordt gewerkt, wil de Rechtspraak niet achterblijven. De gerechten bereiden zich voor op digitaal procederen en verbeteren zich op het gebied van snelheid en eenvoud en begrijpelijkheid van procedures en uitspraken. Samen met onder meer het ministerie van Veiligheid en Justitie, de advocatuur en wat het strafrecht betreft het Openbaar Ministerie (OM) werkt de Rechtspraak aan een moderne rechtsgang. Daarbij spelen innovaties op technologisch gebied een rol, maar minstens zo belangrijk zijn de innovaties met betrekking tot vereenvoudiging van de procedures binnen vooral het burgerlijk (civiel) recht.

In 2013 startte voor en door de gerechten daartoe het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) en vorig jaar is er met name energie gestoken in het opzetten van het programma. Dit programma faciliteert de gerechten om de beoogde doelen te behalen door de inzet van twee programmaonderdelen: Innovatie en Informatietechnologie (I&I) en Orga­nisatie en Ontwikkeling (O&O). In de deelprogramma’s wordt de nieuwe, informele, digitale en oplossingsgerichte manier van werken ontwikkeld en tegelijkertijd worden de werkprocessen, benodigde kennis en organisatie daarop afgestemd. Over de conceptwetgeving heeft de Raad met inbreng vanuit de gerechten, begin 2014 geadviseerd. Daarnaast is vorig jaar eKanton voor rechtsbijstandsverzekeraars ingevoerd. eKanton maakt het mogelijk een geschil digitaal aan de kantonrechter voor te leggen. Ook het in 2013 opgestelde digitale gezagsregister is een grote stap. Er wordt veel gebruik gemaakt van deze voorziening waarbij ouders gezamenlijk gezag over hun kind kunnen aanvragen. In 2014 en verder zal het programma meer resultaten gaan opleveren.