Jaarverslag 2013

Cijfers

4 Instroomontwikkeling

4.4 De strafsectoren van de rechtbanken

De instroom strafzaken bij de strafsectoren van de rechtbanken is in 2013 stabiel gebleven op bijna 200.000 zaken. De verzoeken raadkamer (zowel de zaken over voorlopige hechtenis als de zaken die niet de voorlopige hechtenis betreffen), namen af. De politierechterzaken namen toe en de kinderrechterzaken namen af. Het aantal strafzaken voor de meervoudige kamer nam toe.