Jaarverslag 2013

Cijfers

9 Doorlooptijden

9.4 Doorlooptijden bestuursrecht

De duur van de behandeling van rijksbelasting-rechtszaken en ‘reguliere’ bestuursrechtelijke zaken, is bij de rechtbanken in 2013 duidelijk verbeterd en de afhandeling ervan voldeed daardoor vrijwel aan de normering, zoals uit tabel 17 blijkt.

De afhandelingsduur van vreemdelingenzaken (bodemzaken) is niet verbeterd en zit met 81% nog niet bij de norm van 90% binnen 9 maanden. De gemiddelde doorlooptijd van vreemdelingenzaken is zelfs wat toegenomen in 2013, blijkt uit tabel 19.

De duur van lokale belastingzaken is verkort naar 62% binnen 9 maanden, maar dat is nog steeds ver van de norm van 90%. De belastingzaken in hoger beroep voldoen, ondanks een lichte verbetering van de duur, ook nog niet aan de doorlooptijdnormering.

Tabel 17: doorlooptijden bestuursrecht rechtbanken en hoven, 2011 t/m 2013
   realisatie 
  Norm201120122013
Bestuursrechtelijke zaken rechtbanken     
Reguliere bestuurszaken, bodemzaken - norm 190%≤ 1 jaar75%81%84%
Reguliere bestuurszaken, bodemzaken - norm 270%≤ 9 mnd.59%68%68%
Voorlopige voorzieningen bestuur regulier90%≤ 3 mnd.93%92%95%
Vreemdelingenzaken, bodemzaken90%≤ 9 mnd.73%80%81%
Belastingzaken lokaal, bodemzaken90%≤ 9 mnd.56%57%62%
Rijksbelastingzaken, bodemzaken - norm 190%≤ 18 mnd.79%80%86%
Rijksbelastingzaken, bodemzaken - norm 270%≤ 1 jaar61%63%67%
      
Belastingzaken hoven     
Belastingzaken - norm 190%≤ 18 mnd.74%73%76%
Belastingzaken - norm 270%≤ 1 jaar46%44%44%

Bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) worden de doorlooptijden weergegeven in het gemiddelde aantal weken dat een zaak duurt (zie tabel 18).

De gemiddelde duur van zaken bij het CBb nam in 2013 licht toe, van 63 weken naar 68 weken. Ten opzichte van 2011 was de toename 9 weken.

In 2013 bedroeg de doorlooptijd bij de CRvB gemiddeld 68 weken. Dat is 2 weken langer dan in 2012 als gevolg van de toename in de duur van de behandeling van bodemzaken.

Tabel 18: gemiddelde doorlooptijden van procedures bij CBb en CRvB in weken, 2011 t/m 2013
 201120122013groei 2013groei 2012
College van Beroep voor het bedrijfsleven     
Bodemzaak met (appellabele) uitspraak8389934%8%
Overige afdoening bodemzaak27354631%29%
Voorlopige voorziening844-1%-47%
Totaal CBb5963688%8%
      
Centrale Raad van Beroep     
Bodemzaak met (appellabele) uitspraak9076805%-16%
Overige afdoening bodemzaak222119-9%-3%
Voorlopige voorziening8109-14%24%
Totaal CRvB7666684%-13%
Totaal CRvB, exclusief duur prejudiciële beslissingen6766684%-2%
 
Tabel 19: gemiddelde doorlooptijden van procedures bij rechtbanken en hoven in weken, 2011 t/m 2013
 201120122013groei 2013groei 2012
Rechtbanken, sector kanton     
Handelszaak verweer met enquete, descente of pleidooi4945451%-7%
Handelszaak verweer zonder enq., desc. of pleidooi1716177%-6%
Handelszaak zonder verweer (verstek)2222%11%
Ontbindingsprocedure arbeidsovereenkomst met verweer8772%-8%
Overige beschikkingen (handel en huur)151413-5%-6%
Familiezaak671163%16%
Kort geding5550%-3%
      
Rechtbanken, sector civiel     
Handelszaak met verweer6167728%10%
Handelszaak zonder verweer (verstek)698-4%43%
Verzoekschriftprocedure handel (vooral insolventie)9884%-7%
Scheidingszaak1515153%-5%
Beschikking verzoekschriftprocedure kinderrechter7886%1%
Overige familiezaak (bv. adoptie)242616-37%8%
Kort geding6666%-6%
      
Rechtbanken, sector straf     
Strafzaak (meervoudig behandeld=MK)181917-7%3%
Uitwerken vonnis strafzaak voor hoger beroep (MK)15151611%-5%
Strafzaak bij de kinderrechter (enkelvoudig)6660%-3%
      
Rechtbanken, sector bestuur     
Bodemzaak bestuur regulier443736-2%-15%
Voorlopige voorziening bestuur regulier6663%-3%
Belastingzaak524946-7%-5%
Vreemdelingenzaak2219219%-14%
      
Gerechtshoven     
Handelszaak6155572%-9%
Familiezaak3632331%-9%
Belastingzaak747162-13%-3%
Strafzaak (MK en EK)444342-3%-3%
Uitwerken arrest t.b.v. cassatie222321-8%4%
 
 
Tabel 20: kostenspecificatie 2013 (bedragen x 1.000)   
Gerealiseerde productiegerelateerde kosten 680.808
Gerealiseerde specifieke uitgaven gerechten -
Gerechtskosten 4.088
   
Gerealiseerde centrale kosten 282.683
Huisvestingskosten gerechten132.159 
ICT66.569 
Opleidingen16.132 
LDCR24.177 
Bureau Raad18.959 
Overig24.686 
   
Overige kosten 28.841
Megazaken13.973 
Bijzondere kamers8.213 
CBB6.656 
   
Nief-BFR 2005 taken 14.491
Tuchtrecht4.520 
Commissies van Toezicht4.678 
Niet wettelijke taken5.294 
 
Tabel 21: gerealiseerde minutentarieven 2013  
Gerealiseerde minutentarieven 2013minutentarief (euro)
 RAJO
Rechtbanken  
Civiel2,103,91
Bestuur (excl. VK)1,762,87
Straf2,643,80
Kanton2,164,57
Bestuur VK2,993,85
Belasting2,113,09
   
Gerechtshoven  
Civiel2,163,05
Straf2,573,16
Belasting2,382,26
   
Bijzondere colleges  
Centrale Raad van Beroep3,801,88
Tabel 22: gerealiseerde productgroepprijs versus afgesproken prijs 2013 (euro)
 GerealiseerdAfgesprokenVerschil
Rechtbanken   
Civiel784,48916,45131,97
Bestuur (excl. VK)1.999,172.064,9265,75
Straf1.068,52895,97-172,55
Kanton171,04143,19-27,86
Bestuur VK1.171,23876,23-295,00
Belasting968,331.133,32164,99
    
Gerechtshoven   
Civiel4.091,733.704,39-387,33
Straf1.740,171.348,72-391,45
Belasting4.031,363.133,06-898,30
    
Bijzondere colleges   
Centrale Raad van Beroep3.903,923.403,34-500,58

 

Tabel 23: Aantal medewerkers en formatie Rechtspraak, 2009-2013

Tabel 23: Aantal medewerkers en formatie Rechtspraak, 2009-2013
 31-12-0931-12-1031-12-1131-12-1231-12-13
 aantalfteaantalfteaantalfteaantalfteaantalfte
Rechterlijke ambtenaren2.4182.2032.5022.2752.4482.2302.4032.1942.3782.182
Gerechtsambtenaren (direct)5.7035.0815.7975.1385.5844.9355.5004.8475.3774.747
Totaal medewerkers direct8.1217.2848.2997.4138.0327.1657.9037.0417.7556.929
% van totaal82%82%83%83%83%82%84%83%80%80%
           
Staftaken Gerechten (GA indirect) *1.6931.5551.6501.4951.6851.5311.5401.4051.9101.748
Gemeenschappelijk Beheer (GA indirect) **50464641000000
Totaal medewerkers indirect1.7431.6011.6961.5361.6851.5311.5401.4051.9101.748
% van totaal18%18%17%17%17%18%16%17%20%20%
           
Totaal personeel direct & indirect9.8648.8849.9958.9499.7178.6969.4438.4469.6658.677
           
Rechterlijke ambtenaren2.4182.2032.5022.2752.4482.2302.4032.1942.3782.182
% van totaal25%25%25%25%25%26%25%26%25%25%
Gerechtsambtenaren direct en indirect7.4466.6827.4936.6747.2696.4667.0406.2527.2876.495
% van totaal75%75%75%75%75%74%75%74%75%75%
Totaal personeel direct & indirect9.8648.8849.9958.9499.7178.6969.4438.4469.6658.677
 

* t/m 2012 = 85% van de totaal geregistreerde staftaken bij gerechten; 2013 = 100% ** = 70% van de totaal geregistreerde staftaken bij het Gemeenschappelijk Beheer

 
 

Tabel 24: bezetting landelijke diensten, 2009-2013

Tabel 24: bezetting landelijke diensten, 2009-2013
Landelijke diensten en projecten (SSR, Spir-it & Prisma)31-12-0931-12-1031-12-1131-12-1231-12-13
 aantalfteaantalfteaantalfteaantalfteaantalfte
Rechterlijke ambtenarennvtnvtnvtnvt444422
Gerechtsambtenaren494472453428448425588556611580
“Het betreft hier het totale personeelsbestand van SSR, Spir-it (voorheen ICTRO) en (t/m 2010) dienst Prisma.“ De SSR wordt door de Rechtspraak en het OM gezamenlijk gefinancierd.
 

Tabel 25: man-vrouw verdeling, 2009-2013

Tabel 25: man-vrouw verdeling, 2009-2013
 aantal 31-12-2009aantal 31-12-2010aantal 31-12-2011aantal 31-12-2012aantal 31-12-2013
 mannenvrouwentotaalmannenvrouwentotaalmannenvrouwentotaalmannenvrouwentotaalmannenvrouwentotaal
Rechters1.1811.2372.4181.1931.3092.5021.1401.3082.4481.0981.3052.4031.0581.3202.378
 49%51%100%48%52%100%47%53%100%46%54%100%44%56%100%
Overig personeel (direct)1.5054.1985.7031.5084.2895.7971.4214.1635.5841.3804.1205.5001.3114.0665.377
 26%74%100%26%74%100%25%75%100%25%75%100%24%76%100%

Tabel 26: man-vrouw verdeling in functies als rechterlijk ambtenaar; extra FTE’s

Tabel 26: man-vrouw verdeling in functies als rechterlijk ambtenaar; extra FTE’s
 aantal 31-12-2012FTE 31-12-2013
 mannenvrouwentotaalmannenvrouwentotaal
Presidenten (voorzitter van bestuur)1721913417
Hof / bijzonder college606606
Rechtbank112137411
Bestuurders/Team- en afdelingsvoorzitters/Senior rechters A en senior raadsheren313206519104106210
Hof / bijzonder college652590302050
Rechtbank2481814297486160
Raadsheer (hof / bijzonder college)235188423265207472
Rechter49081913096289151543
Overige rechterlijke ambtenaren40731134888136
 109512882383105813202378
 
 
 
Tabel 27: arbeidsverzuim 2013   
 verzuimpercentage 2013
 mannenvrouwentotaal
Rechterlijke ambtenaren en Gerechtsambtenaren *3,8%5,2%4,7%
Landelijke diensten (SSR, LDCR, Spir-it)4,6%8,0%5,7%
Totaal3,9%5,3%4,7%

* = Alle directe en indirecte ambtenaren (incl. Rvdr) m.u.v. parketpolitie

Tabel: 28 selectie van rechters in opleiding 2013  
 Aantal vacaturesWaarvan vervuld
Rechter in opleiding (kandidaten met beperkte ervaring) 11813
Rechter in opleiding (kandidaten met ruime ervaring) 296
(één vacature is nog in behandeling)  
Totaal2719

1 Gegevens hebben betrekking op kandidaten waarvan de selectieprocedure in 2013 is gestart en in 2014 is afgerond
2 Gegevens hebben deels betrekking op kandidaten waarvan de selectieprocedure in 2013 is gestart en in 2014 is afgerond