Jaarverslag 2013

Cijfers

11 Wraking en klachten

11.2 Gehonoreerde wrakingen

Als de wrakingskamer vindt dat een rechter terecht wordt gewraakt, kan dat twee dingen betekenen: de rechter is in de betreffende zaak partijdig, of er is een schijn van partijdigheid. Ook de schijn van partijdigheid moet worden voorkomen. Daarom wordt ook bij schijn van partijdigheid een rechter van de zaak gehaald. Dat zegt overigens niets over zijn functioneren in andere zaken. Hij kan dus gewoon andere zaken gaan behandelen.

Slechts een gering deel van de wrakingsverzoeken is daadwerkelijk gehonoreerd: in 2013 waren dat er 21, zoals in onderstaande tabel is te zien. In de periode 2011 t/m 2013 is circa 5% van de wrakingsverzoeken gehonoreerd. Het percentage gegronde wrakingen per gerecht is geen kengetal, omdat het door de kleine aantallen geen toegevoegde waarde heeft de gerechten daarop te vergelijken. Een toename van één naar twee wrakingen zou bijvoorbeeld al een verdubbeling van een dergelijk percentage inhouden.

Tabel 31: gehonoreerde wrakingsverzoeken

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Totaal 17 39 15 21 36 42 21
rechtbanken 16 35 15 16 33 38 12
gerechtshoven 1 4 0 5 3 4 8
CRvB en CBB 0 0 0 0 0 0 1