Jaarverslag 2013

Cijfers

8 Kwaliteitsnormen

8 Kwaliteitsnormen

Binnen de Rechtspraak gelden kwaliteitsnormen voor:

  • Permanente educatie. De norm is gemiddeld 30 opleidingsuren per jaar, c.q. een minimum van 90 uren verspreid over een termijn van drie jaar. Dit geldt voor iedere raadsheer, rechter en juridisch medewerker.
  • Goede bewijsmotivering (promis). De norm is dat minimaal 50 procent van de meervoudige uitspraken in strafzaken, inclusief megazaken, volgens de Promis¬≠methode wordt afgedaan. De norm is van toepassing in de (sectoren straf van de) rechtbanken en gerechtshoven.
  • Doorlooptijden. Er zijn termijnen vastgesteld per sector per zaakstype waarbinnen een normpercentage van het totaal aantal zaken moet zijn afgedaan (zie verderop).
  • Aantal meervoudige afdoeningen (MK). Er zijn per rechtsgebied minimum percentages vastgesteld voor de meervoudige afdoening van zaken (verhouding EK/MK).
  • Reflectie. Iedere raadsheer en rechter neemt volgens de norm jaarlijks deel aan een intervisie- en/of reflectietraject. De norm is ook van toepassing op de juridische medewerkers in de rechtbanken.

De Rechtspraak heeft voor de jaren 2012 t/m 2014 prioriteit gegeven aan het behalen van de normen op permanente educatie, goede bewijsmotivering en doorlooptijden. In de volgende paragrafen wordt een overzicht van de realisatie op de normen weergegeven.