Jaarverslag 2013

Cijfers

 

10 Mediation

Tabel 29: mediations 2005-2013
 200520062007200820092010201120122013
Aantal verwijzingen naar mediation83021333354370841834311306727163152
Aantal gestarte mediations72019433062331738503937274024292827
Aantal afgeronde mediations35712972495320332123605294825082580
Percentage met volledige of gedeeltelijke overeenstemming55%61%57%59%58%57%56%54%56%*
Tabel 30: mediation naar sector 2013
 Aantal verwijzingen naar mediationAantal gestarte mediationsAantal afgeronde mediationsPercentage met gehele of gedeeltelijke overeenstemming
Rechtbanken29402646241255%
Kantonzaken14913213258%
Handelszaken17515115042%
Familiezaken23972190194956%
Bestuurszaken belasting35213077%
Bestuurszaken algemeen, incl vk1109413354%
Overige (incl strafrecht)74581883%
Gerechtshoven + CBb + CRvB21218116858%
Totaal31522827258056%

Na twee jaren van daling is het aantal verwijzingen naar mediation in 2013 weer gestegen tot 3152. De toename ten opzichte van 2012 bedraagt 16%. Vooral in de sectoren familie en handel alsmede bij de Hoven was sprake van een substantiƫle toename van het aantal verwijzingen. Ook de introductie van mediation in strafzaken heeft tot een toename van het totale aantal verwijzingen geleid. In het bestuursrecht is de daling van het aantal verwijzingen naar mediation wel doorgezet. Het familierecht neemt met 2397 verwijzingen het leeuwendeel (76%) van de verwijzingen voor zijn rekening. Het totale aantal afgeronde mediations steeg in 2013 met bijna 3%.

Het percentage van het aantal mediations, dat met volledige of gedeeltelijke overeenstemming werd afgesloten, is met 1,9% gestegen en ligt nu voor alle sectoren samen op gemiddeld 55,6%.

De initiatieven die in 2013 zijn ontwikkeld om mediation te bevorderen hebben dus een gunstig effect gehad. Voorbeelden zijn verschillende vormen van piketmediation in familiezaken, de start van de pilot mediation naast strafrecht en pilots mediation in insolventiezaken. De uitwisseling van best practices van de verwijsvoorzieningen blijft een belangrijke stimulans voor de verwijzingen.