Jaarverslag 2013

Cijfers

6 Productie- en werkvoorraadontwikkeling

6 Productie- en werkvoorraadontwikkeling

Het werk van de Rechtspraak draait om het behandelen van rechtszaken. In 2013 werden bijna 1,8 miljoen zaken bij de gerechten aangebracht en werden er bijna evenveel afgedaan.