Jaarverslag 2013

Leesverslag

 

3 Tot besluit

2013 was voor de Rechtspraak een jaar van grote organisatievergaderingen en het tegelijk bestaan van onvrede over de ervaren productiedruk. Beide zijn op een goede manier aangepakt maar nog niet afgerond. Het fusieproces Herziening gerechtelijke kaart is in volle gang en zal ook in 2014 inspanning van de gerechten vragen. Ten aanzien van kwaliteitsverbetering is in 2013 een start gemaakt en de komende jaren worden meer verbeteringen doorgevoerd. De problemen die met het manifest zijn aangekaart, vragen ook in 2014 om aandacht en slimme keuzes. In 2014 zal daarnaast de uitvoering van het Programma KEI centraal staan.