Jaarverslag 2013

Leesverslag

1 Herziening gerechtelijke kaart

1.2 Vergroten van kwaliteit

De nieuwe gerechtelijke indeling biedt de mogelijkheid om aan de hogere eisen van deskundigheid te voldoen. Er is in 2013 begonnen met de versterking van specialisatie, concentratie en thematische behandeling van zaken, de organisatie van kwaliteit, opleiding en ontwikkeling en cultuur en leiderschap. In 2014 worden deze ontwikkelingen voortgezet.