Jaarverslag 2013

Cijfers

11 Wraking en klachten

11 Wraking en klachten

Sinds 2011 worden in het Jaarverslag van de Rechtspraak cijfers over wraking, klachten en disciplinaire maatregelen gepubliceerd.