Jaarverslag 2013

Cijfers

11 Wraking en klachten

11.1 Wrakingsverzoeken

In Nederland heeft iedere burger recht op een onpartijdige rechter. Wie betrokken is in een rechtszaak en goede redenen heeft om te denken dat de rechter een zaak niet onpartijdig kan beoordelen, kan vragen deze rechter te laten vervangen door een andere rechter. We noemen dat een verzoek tot wraking. Achtergronden van het wrakingsinstrument en het gebruik ervan staan beschreven op rechtspraak.nl.

In 2013 werd 479 keer bij de rechtbanken een wrakingsverzoek gedaan, 122 keer bij de gerechtshoven en 25 keer bij de CRvB en CBb. Dat het aantal wrakingsverzoeken bij de rechtbanken het hoogst ligt bevreemdt niet, aangezien daar de meeste rechts­zaken worden behandeld.

In de laatste jaren werd de rechter steeds meer gewraakt, maar die trend zette in 2013 niet door. Er werden in 2009 in totaal 418 wrakingsverzoeken ingediend. Dat aantal liep op tot 659 in 2012 en in 2013 nam dat licht af tot 479 door een afname van het aantal wrakingsverzoeken bij de rechtbanken.

Tabel 30: wrakingsverzoeken
 20092010201120122013
Totaal418529587659626
rechtbanken283388450518479
gerechtshoven85107107121122
CRvB5034302023
CBB00002

De 626 wrakingsverzoeken in 2013 moeten in het licht gezien worden van de afhandeling in 2013 van circa 1,7 miljoen zaken. Daarvan waren ongeveer negenhonderd­duizend rechtszaken op tegenspraak, de groep zaken waarin wrakingsverzoeken voorkomen. Dit betekent dat bij ongeveer 7 op de tienduizend rechtszaken op tegenspraak in 2013 een wrakingsverzoek werd gedaan. Waarbij aangetekend dat soms meer wrakingsverzoeken per zaak zouden kunnen voorkomen.